Nagroda dla Ten Square news item
Posted in Blogging

Nagroda dla Ten Square Games podczas rozdania Dolnośląskich Gryfów

  W październiku ubiegłego roku odbyło się jedne z ważniejszych wydarzeń dotyczących ekologii, a było to rozdanie Dolnośląskich Gryfów. Wśród…